ÁNGYÁN JÓZSEF PÁRTOLÓ TAGKÉNT VALÓ FELVÉTELI KÉRELME

"Ötgyermekes családapaként, egyetemi tanárként, volt államtitkárként és országgyűlési képviselőként is meggyőződéssel vallottam és vallom, hogy a gazdatársadalom és a vidék sorsa, a gazdálkodó családok és a helyi közösségek helyzete meghatározza az egész társadalom jövőjét, túlélési esélyeit. Ebből a régóta vallott meggyőződésemből kiindulva ismereteim, tudásom és legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem sorsukon segíteni, helyzetüket javítani. Ez a viszony az idők folyamán - különösem a 2005-ös budapesti nagy gazdademonstráció után, amelyen magam is részt vettem, és vállaltam a Kormánnyal tárgyaló delegáció egyik részlegének vezetését, a gazdák és követeléseik képviseletét - egyre erősebb kapcsolattá vált a gazdacsaládokkal, a falusi, vidéki, helyi közösségekkel.


Most, hogy a gazdatársadalom - saját soraiban létrehozva a Gazdálkodó Családok Egyesületét - végre megszervezni látszik magát, szeretném magam is minden erőmmel támogatni ezt a fiatal szerveződést, „a gazdálkodásból megélni kívánó, hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok érdekképviseletét - céljául tűző mozgalmat.


Nagy megtiszteltetésnek venném, ha az Egyesület pártoló tagjai sorába, ezzel bizalmába fogadna."

Ángyán József