MAGUNKRÓL


A Gazdálkodó Családok Egyesületének létrejötte, célja

Egyesületünk nem gazdasági társaságokból (Bt., Kft., Zrt.), hanem valóban családban gazdálkodó és élő emberekből alakult 2013-ban. Olyan családok képviselőiből, akik szerint a legfontosabb helyi erőforrásnak, a termőföldnek, a helyben lakó és ott élő embereket, családokat, a települést és annak közösségét kell gyarapítania és gazdagítania, a jelen és a következő nemzedékeknek is biztos megélhetést és jövedelmet kell biztosítania. Alapvető célunk ezért a gazdálkodásból megélni kívánó családok érdekképviselete, egymást követő generációik boldogulásának elősegítése. Hisszük, hogy e gazdálkodó családokra és önkéntes összefogásukra, beszerző, feldolgozó és értékesítő szövetkezeteikre alapuló, tájba illő és a helyi gazdálkodási hagyományokra épülő, fenntartható mezőgazdaság művelésével, továbbá a falusi, vidéki, helyi közösségek helyreállításával a cél megvalósítható. Ezen közös gondolatok jegyében és eredményeként, a hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok megerősítésének, összefogásának szándékával alakult meg a Gazdálkodó Családok Egyesülete.

Teichel István
elnök